چهارشنبه،15 تير 1401 English

معاونت بهداشتي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • شيوه نامه )ساختار و فرايندهاي ستادي و دانشگاهي ( دبيرخانه كارگروه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و اعتياد
   كد اطلاعيه: 5160
   تاريخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
   تعداد بازديد: 30

   شيوه نامه )ساختار و فرايندهاي ستادي و دانشگاهي ( دبيرخانه كارگروه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و اعتياد


   ” با عنايت به تصميم مقام محترم وزارت، مبني بر توسعه گستره اجتماعي شدن سلامت در همه ابعاد و اركان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بر اساس مصوبه 28/12/1397 شوراي معاونين، در خصوص حذف معاونت امور اجتماعي و ادغام واحدهاي تحت پوشش آن معاونت در ساير معاونت ها، به استناد بند 3 مصوبات مذكور، دبيرخانه ستاد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و اعتياد، به دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد ذيل معاونت بهداشت، انتقال يافت."

   يكي از اقدام هاي مهم در راستاي اجرايي كردن شيوه نامه استقرار طرح تقسيم كار ملي كنترل و كاهش آسيب‌هاي رواني - اجتماعي(پيوست) در وزارت بهداشت، تدوين شيوه نامه اجرايي دبيرخانه كارگروه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و اعتياد است كه به تبيين و ترسيم فرايندهاي جاري دبيرخانه در سطوح مختلف ستادي و دانشگاهي اشاره دارد كه ضمن شفاف‌سازي، به روند انجام ارزشيابي فعاليت‌ها نيز كمك مي‌كند.

   ‌ اين شيوه‌نامه در سه بخش مقدمه و ساختار و فرآيندهاي  دبيرخانه ستادي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و اعتياد تدوين‌شده است.

   دبيرخانه ستاد  پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و اعتياد حوزه سلامت، در افق زماني سال ۱405مجموعه‌اي منسجم، كارآمد، مشاركت پذير، پويا، روزآمد، دانش‌بنيان، اثربخش و برخوردار از كارشناسان خبره است، كه بر بستر شبكه ارتباطات گسترده واقعي و مجازي، به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي‌شده و هدفمند، فعاليت‌هاي درون‌سازماني و برون‌سازماني را در سطح كشور ، هدايت خواهد كرد.

   كارگروه پيشگيري از آسيب‌هاي رواني اجتماعي و اعتياد دانشگاه مستقر در معاونت بهداشت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور است. رئيس دانشگاه به‌عنوان رئيس كارگروه، معاون بهداشت دانشگاه به‌عنوان نايب رئيس كارگروه و مديرگروه سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد دانشگاه به عنوان دبير كارگروه، مسئول انجام هماهنگي‌ها و امور اداري دبيرخانه است. جلسات كارگروه پيشگيري از آسيب هاي رواني - اجتماعي دانشگاه/ دانشكده هر دو ماه يك‌بار، با حداقل نصف اعضاء تشكيل و مصوبات آن با كسب دوسوم آراي حاضرين معتبر خواهد بود و همچنين جلسه فوق‌العاده كارگروه در صورت ضرورت، بنا به پيشنهاد اعضاء و تائيد رئيس كارگروه تشكيل مي‌گردد.
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26689505 آخرین به روزرسانی: 15 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.47034788131714 seconds.
memoryUsage : 5861Kb