پنج شنبه،05 خرداد 1401 English

معاونت بهداشتي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • گروه سلامت نوزادان و كودكان

    معرفي برنامه:

   برنامه هاي سلامت كودكان زير 5 سال با هدف تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت كودكان ، كاهش بار بيماريها و بهبود تغذيه آنان  و در نهايت كاهش مرگ ومير و بهبود رشد و تكامل آنها از طريق ارائه خدمات بهداشتي درماني اجرا مي شود. عناوين برنامه هاي بهداشتي پيش بيني شده براي سلامت اين گروه سني شامل :

   1. مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال  (مانا)

   2. مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم( wcc)

   3. ترويج تغذيه با شيرمادر

   4. نظام مراقبت مرگ كودكان 59-1 ماهه

   5. تكامل كودكان

   6. سلامت نوزادان

     مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال  (مانا) :

   مانا برنامه هاي مختلف مراقبت كودكان را با يكديگر تركيب نموده و مهمترين و شايعترين علل مراجعه و مرگ و مير كودكان را دربرگرفته، تشخيص و درمان صحيح بيماريها را براساس نشانه هاي موجود امكان پذير مي سازد. مانا حاوي اصول راهنما براي آموزش به مادران است تا خانواده ها در بهبودي كودك خود مشاركت نموده و با اجراي صحيح اقدامات پيشگيري از جمله تغذيه صحيح كودك، انجام به موقع واكسيناسيون و ... از ابتلا و يا شدت بيماري وي جلوگيري كنند. مانا يك استراتژي است نه يك برنامه بطوريكه برنامه هاي موجود مراقبت از كودكان زير 5 سال را هماهنگ نموده و با اين هماهنگي ، كيفيت ارائه خدمات را افزايش داده و اثر بخشي مراقبتها را بالا مي برد و هزينه هاي خدمات را كاهش مي دهد . راهنماي مراقبت ادغام يافته كودك بيماربراي دو سطح پزشك و غير پزشك طراحي شده است.

    مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم( wcc) :

   برنامه مراقبت كودك سالم به دنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكان سالم از كودكان به ظاهر سالم يا مستعد بيماري است كه هنوز نشانه هاي بيماري در آنها مستقر نشده است در حقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا پنج سال و اجراي آن مي باشد در برنامه مراقبت كودك سالم، تمام كودكان كمتر از پنج سال كه به واحد بهداشتي آورده مي شوند از نظر وضعيت عمومي ، تغذيه ، وزن ، قد ، دور سر،دهان و دندان، بينايي ، تكامل ، واكسيناسيون و مكمل هاي دارويي،آزمايشات ارزيابي مي شوند. راهنماي مراقبت ادغام يافته كودك سالم براي دو سطح پزشك و غير پزشك طراحي شده است.

     برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر

   هدف از اجراي برنامه ترويج تغذيه با شير مادر تغذيه انحصاري كودكان با شير مادر در ۶ ماه اول زندگي و تداوم شير مادر همراه با غذاهاي كمكي تا پايان ۲ سالگي است و فقط در موارد معدودي كه شيرخواران به دلايلي از شير مادر محروم مي شوند، تغذيه مصنوعي توصيه مي شود.


     نظام مراقبت مرگ كودكان59-1 ماهه:

   طراحي نظام كشوري مراقبت مرگ كودكان 59-1 ماهه توسط  اداره سلامت كودكان از نيمه دوم سال 1385به صورت آزمايشي در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور شروع شد و از اول سال 1386 در سراسر دانشگاه‌هاي كشور گسترش يافت .اين نظام با هدف كلي كاهش مرگ و مير كودكان از طريق بررسي تاريخچه هر مورد مرگ ،  از زمان بروز اولين علامت خطر تا فوت،  تلاش مي كند تا با شناخت عوامل مساعد كننده قابل مداخله مرگ كودكان، و با طراحي اقدامات مداخله اي ،  آنها را كنترل نموده و يا اثر آن ها را كاهش دهد.

    تكامل كودكان

   وضعيت زندگي در طول دوران شير خواري و ابتداي كودكي تاثير قابل توجهي بر تكامل كودكان دارد. شير خواران و كودكاني كه داراي مشكلات فيزيكي (جسماني) يا محيطي هستند براي آن كه تكامل مطلوب و مناسبي داشته باشند نيازمند توجه ويژه اي هستند. اين كودكان نسبت به ساير اطفال بيشتر به اختلالات تكاملي يا تاخير تكامل دچار مي شوند. و اين امر خود زمينه ساز بروز انواع و درجات مختلفي از معلوليت هاي حركتي، ذهني، گفتاري، شنوايي و بينايي در آن ها مي شود. براي پيشگيري از اين امر لازم است با تشخيص زودرس مشكلات آن ها و انجام مداخلات به موقع ، از بروز تاخير يا اختلال تكامل جلوگيري كنيم. در همين راستا برنامه غربالگري تكامل كودكان جهت كليه كودكان زير 5 سال و شير خواران پر خطر در سطح كليه مراكز خدمات جامع سلامت شهري و پايگاههاي سلامت در حال اجرا مي باشد.

    سلامت نوزادان

   دوره نوزادي به 28 روز اول زندگي نوزاد گفته مي شود. اين دوران بسيار حساس بوده و بيشترين مرگ ومير كودكان در اين مدت اتفاق مي افتد در اين دوران مقاومت بدن نوزاد در برابر عوامل بيماري زا كمتر از كودكان و بزرگسالان است. لذا مراقبت نوزاد اهميت ويژه اي دارد.

    

   دستورالعمل ها:

    

   دستورالعمل برقراري تماس پوست با پوست مادر

   بسته ي آموزشي شير مادر شماره 1

   بسته ي آموزشي شير مادر شماره 2

   بسته ي آموزشي شير مادر شماره 3

   بسته ي آموزشي شير مادر شماره4

    بسته ي آموزشي شيرمادر شماره 5

    بسته ي آموزشي شير مادر شماره 6

    بسته ي آموزشي شيرمادر شماره 7

    بسته ي آموزشي شير مادر شماره 8

    بسته ي آموزشي شير مادر شماره 9

    

   تن سنجي كودكان

   راهنماي استفاده از ماسك در كودكان در شرايط بحران كرونا

   نسخه ي پنجم كرونا در كودكان

   تمرين براي رشد و يادگيري كودكان 6تا 12 ماه

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26609398 آخرین به روزرسانی: 05 خرداد 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.47316598892212 seconds.
memoryUsage : 6079Kb