پنج شنبه،05 خرداد 1401 English

معاونت بهداشتي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • عملكرد آموزش سلامت
   عملكرد و سيماي شاخص هاي گروه آموزش و ارتقاء سلامت 1399

   سيماي شاخص هاي سلامت استاني برنامه هاي آموزش سلامت در سال 1395

   خلاصه فعاليت هاي گروه آموزش و ارتقاي سلامت در حوزه آموزش همگاني و ترويج شيوه زندگي سالم (1391)

   جدول فعاليت هاي كميته فني توليد رسانه استان و رسانه هاي توليد شده در معاونت بهداشتي (1391)

   جدول فعاليت هاي كميته فني توليد رسانه و رسانه هاي توليد شده در شهرستان هاي استان (1391)

   جدول مقايسه فعاليت هاي آموزشي و مداخله اي سال هاي 1390 و 1391

   عملكرد واحد آموزش و ارتقاي سلامت در سال 1390

   خلاصه عملكرد گروه آموزش سلامت در سال 1388

   عملكرد گروه آموزش سلامت در سال 1387

   عملكرد و سيماي شاخص هاي گروه آموزش و ارتقاء سلامت 1399


    فایل
    
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26609428 آخرین به روزرسانی: 05 خرداد 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.57057809829712 seconds.
memoryUsage : 5909Kb