جمعه،11 فروردين 1402 English

معاونت بهداشتي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • فرم محتوا
   آموزش و ارتقاء سلامت

   معرفي گروه آموزش و ارتقاء سلامت :


   گروه آموزش و ارتقاء  سلامت زير نظر معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي  لرستان  فعاليت مي نمايد.

   اين گروه  با استفاده از توانائيها و امكانات موجود ، وظيفه خود مي داند با توانمند سازي جامعه در شناخت عوامل تاثير گذار بر سلامت فردي و اجتماعي و ارائه الگو هايي در زمينه شيوه زندگي سالم در كاهش بيماريها و مرگ و مير و ايجاد زندگي با نشاط براي افراد نقش اساسي ايفاد مي نمايد. همواره ميكوشد تا با مديريت صحيح برنامه هاي آموزشي مورد نياز ، تعهد خود را به جامعه ، گيرندگان خدمت ، كاركنان ، دولت و ساير ذي نفعان بگونه اي انجام دهد كه منجر به افزايش دانش و سواد بهداشتي به منظور تغيير نگرش و رفتار براي ارتقاء كيفيت زندگي افراد گردد.


   مقدمه : 

   مطابق اساسنامه WHO (1946 ) برخورداري از بالاترين حد استاندارد هاي منطقي و قابل حصول سلامت ، بدون در نظرگرفتن نژاد ، مذهب ، عقايد سياسي و موقعيت اقتصادي و اجتماعي ، حق مسلم هر انساني است .

   ارتقاي سلامت در برگيرنده سه فاكتور آموزش سلامت ، حفاظت از سلامت و پيشگيري از بيماري است كه بدون برنامه ريزي موزون ، هماهنگ ، همزمان و برابر براي هريك از اين سه فاكتور نمي توان به ارتقاي سلامت مردم اميدي داشت .
    رسالت:

   سياست گذاري،توسعه و تسهيل فعاليت هاي آموزش و ارتقاي سلامت در كشور به منظور توانمندسازي مردم براي ارتقاي سلامت خود،خانواده و جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند. 


    اهداف برنامه عملياتي واحد :

   1/ پوشش برنامه ملي خودمراقبتي به ميزان 70 درصد جمعيت تحت پوشش تا پايان برنامه ششم

   2/ افزايش سواد سلامت مردم به ميزان 25 درصد سال پايه

   3/ استقرار نظام جامع اموزش سلامت در مدارس كشور

   برنامه استراتژيك يا بلند مدت واحد درچند خط :

   توانمندسازي مردم ، سازمانها و جوامع براي مراقبت از سلامت خود  ، خانواده و جامعه

     ارتقاي سواد سلامت مردم

   جلب مشاركت و حمايت همه جانبه  جهت پيشبرد برنامه هاي آموزش سلامت

   استقرار نظام جامع آموزش سلامت در مدارس كشور بمنظور توانمندسازي معلمان و دانش آموزان

   توسعه كيفي روش هاي نوين سلامت

   تقويت و توسعه برنامه هاي آموزش سلامت

   اعضاي واحد

   a) نام ونام خانوادگي رامش آرمان :

   b)سمت:  رييس گروه آموزش و ارتقاي سلامت   ( انتقال گروه آموزش وارتقاي سلامت از معاونت بهداشت به معاونت اجتماعي )

   c)برنامه موردتصدي:  برنامه ملي خودمراقبتي فردي – خودمراقبتي سازماني – خودمراقبتي اجتماعي – خودمراقبتي خودياري – خودمراقبتي در مدارس – خودمراقبتي دانشجويان و سربازان – خودمراقبتي  در حوزه علميه - برنامه جامع آموزش سلامت همگاني –توليد رسانه هاي آموزش سلامت – برنامه نيازسنجي سلامت جامعه -

   d) ايميل     armanramesh @ yahoo.com
    

   *برنامه هاي واحد:


   1/ خودمراقبتي فردي

   2/ خودمراقبتي سازماني

   3/ خودمراقبتي اجتماعي

   4/ خودمراقبتي خودياري

   5/ خودمراقبتي در مدارس

   6/ خودمراقبتي در دانشجويان ، سربازان

   7/ خودمراقبتي در حوزه هاي علميه

   8/ برنامه جامع آموزش سلامت همگاني

   9/ توليد رسانه هاي آموزش سلامت

   10/ برنامه نيازسنجي سلامت جامعه


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27666761 آخرین به روزرسانی: 10 فروردين 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.94217801094055 seconds.
memoryUsage : 7622Kb