جمعه،11 فروردين 1402 English

معاونت بهداشتي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • فرم محتوا
   پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي غيرواگير

   معرفي گروه بيماريهاي غير واگير معاونت بهداشتي :

      مقدمه :   

     بيماريهاي غير واگير هم اكنون در سراسر جهان 65.5% علت مرگ ومير را تشكيل مي دهند ولي در ايران 76% علت مرگ و مير ها مربوط به بيماري هاي غير واگير مي باشد كه از اين تعداد حدود 46% به علت بيماري هاي قلبي عروقي، 2% به علت ديابت، 4% به علت بيماري هاي تنفسي، 13% به علت سرطان ها و 11% نيز به علل ديگر فوت مي كنند. آمارهـا نشـان از افزايش شيـوع بيمار يهاي غير واگير دارد. خسارت‌هاي وارده از اين بيماري‌ها و هزينه‌هاي سرسام‌آور آنها براي سيستم‌هاي بهداشتي، همـواره محركي جـدي و قـوي براي طرح و اجراي برنامه‌هاي پيشگيري و مراقبت در سطوح مختلف بـوده ‌است

     رسالت: (mission )

   1-    ارتقاء كيفي مراقبت بيماريهاي غيرواگير در سيستم بهداشتي دانشگاه

   2-    صرفه جويي در هزينه هاي درماني و بازتواني بيماران مبتلا به بيماريهاي غيرواگير مزمن با اولويت بخشي پيشگيري بيماريابي ودرمان و مراقبت در سطح يك نسبت به سطح دو و سه

   3-    توانمند سازي پرسنل بهداشتي درماني دست اندر كار مراقبت بيماريهاي

   4-    توانمند سازي پرسنل بهداشتي درماني دست اندركار مراقبت بيماريهاي مزمن با رعايت اصول راهنماهاي باليني مبتني بر شواهد و مدل مراقبت بيماريهاي مزمن 

   5-    ارتقاء كار آمدي بيماران مبتلا به بيماريهاي غير واگير مزمن در خصوص خود مراقبتي

    

       اهداف :

   1-    بهبود شاخص هاي سلامتي

   2-    بهبود شيوه زندگي مردم در راستاي ارتقاء سلامت جامعه

         هدف كلي:

   تلاش در جهت ارتقاء سلامت در جامعه استان لرستان

   اهداف اختصاصي: (اهم وظايف گروه پيشگيري و مراقبت بيماريهاي غير واگير)

   1-مطالعه و شناخت وضعيت اپيدميولوژيك بيماريها در سطح دنيا ، كشورو بويژه استان

   2-برنامه ريزي ، سازماندهي ، و هدايت اجرايي برنامه هاي كنترل بيماريها در سطح استان

   3-مراقبت و پايش اجراي برنامه هاي كنترل بيماريها

   4-تسهيل زمينه هاي اجرايي برنامه هاي كشوري تدوين شده در زمينه كنترل بيماريها

   5-جلب و ايجاد همكاري درون و بين بخشي

   6-برنامه ريزي و همكاري در انجام برنامه هاي آموزش همگاني و آموزش كاركنان بهداشت و درمان

   7-برنامه ريزي و انجام سمينارها و كارگاه هاي آموزشي

   8-برنامه ريزي و انجام ادغام برنامه كنترل بيماريها در PHC

   9-شركت در جلسات كنگره ها، سمينارها و كارگاههاي علمي

   10- انجام مطالعات پژوهشي و تحقيقاتي يا مشاركت در آنها

   استراتژي:

   1-    ارتقاء دانش و عملكرد مردم در جهت كاهش بيماريهاي غيرواگير

   2-    ارائه برنامه هايي با اولويت پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير

   3-    بهره مندي از استانداردها در اجراي برنامه ها و فرآيندهاي بيماريهاي غيرواگير

   برنامه عملياتي

   هدف كلي :

   كاهش 5 درصدي بار ناشي از بيماري ها و عوامل خطر در انتهاي برنامه ششم توسعه 

   اهداف راهبردي :

   الف - كنترل و كاهش عوامل خطر بيماري هاي غير واگير در پايان برنامه ششم توسعه

   1-    كاهش 10 درصدي بي تحركي

   2-    كاهش 15 درصدي استعمال دخانيات

   3-    كاهش 10 درصدي مصرف نمك

   4-    كاهش 15 درصدي ميزان شيوع فشار خون بالا

   5-    پيشگيري از افزايش شيوع ديابت نوع دو

   6-     پيشگيري از افزايش اضافه وزن و چاقي

   7-    پيشگيري از افزايش هيپرليپيدمي

    ب-ارتقاي كيفي و كمي مراقبت از بيماري هاي غير واگير به منظور كاهش 12 درصدي بيماري هاي غيرواگير در      پايان برنامه ششم توسعه

   1-    تشخيص زودرس و غربالگري سرطان پستان با هدف كاهش شيوع 10 درصدي آن

   2-    تشخيص زودرس و غربالگري سرطان كولوركتال با هدف كاهش شيوع 10 درصدي آن

   3-    تشخيص زودرس و غربالگري سرطان سرويكس با هدف كاهش شيوع 10 درصدي آن

   4-    كاهش مرگ زودرس ناشي از بيماري هاي غيرواگير به ميزان 12 درصد طي سال95

   5-    دريافت خدمات درماني و مشاوره براي جلوگيري از حمله قلبي و سكته مغزي به ميزان 35 درصد

   6-    كاهش بروز بيماريهاي ارثي ژنتيكي و ناهنجاريهاي مادرزادي اولويت دار

              اعضاي واحد:

                    نام و نام خانوادگي                                      سمت

   1-    دكتر مريم كوشكي                                 مدير مراقبت از بيماريها

   2-    ناصر معتمدي                                         كارشناس برنامه هاي ژنتيك ( تالاسمي و فنيل كتونوري و... )، ماده 48 ، سلامت گوش وتحرك فيزيكي

   3      ميترا آقا ميرزايي                                      كارشناس برنامه هايپوتيروئيدي ،حوادث وآسم

   6-    فروزان كردستاني                                     كارشناس برنامه ثبت سرطان

   معصومه   دارايي                                              كارشناس برنامه ايراپن


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27666731 آخرین به روزرسانی: 10 فروردين 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 1.9851460456848 seconds.
memoryUsage : 7693Kb