سه شنبه،12 مرداد 1400 English

معاونت بهداشتي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • فرم محتوا
   گروه سلامت محيط

    

   تاريخچه و معرفي گروه مهندسي بهداشت محيط :

   مهندسي بهداشت از سال 1331 تا سال 1335 غالبا ًبه صورت تيمي مركب از مهندسين كادر ستادي وزارتخانه در نقاط مختلف كشور فعاليت داشته اند. وظايف آنها علاوه بر تهيه دستوالعمل ها و فرمهايي در زمينه مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي ،‌ مبارزه با حشرات و جوندگان، دفع فضولات جامد ،‌ بهسازي منابع آب و طراحي نقشه هاي تيپ و اجراي پروژه هاي تامين آب آشاميدني بود ( در اين مدت نسبت به اجراي لوله كشي آب آشاميدني46 شهر در ايران اقدام شده است ) طراحي پروژه هاي آب آشاميدني با همكاري مهندسي مشاور ليچ فيلد صورت مي گرفت .

   از سال 1335  مهندسي بهداشت به صورت اداره كل درآمد و در مدت كوتاهي در بسياري از استانهاي كشور ادارات مهندسي بهداشت ايجاد شدند . اداره مهندسي بهداشت تبريز در يازدهم ارديبهشت ماه سال 1331 با استخدام 6  نفر به مديريت آقاي مهندس علي بني سليماني شيباني و آقاي مهندس اسكات براندول آغاز به كار كرده  و در فعاليتهاي اوليه ضمن سمپاشي معدودي از منازل شهر تبريز نسبت به اجراي اولين پروژه آب آشاميدني در روستاي مايان سفلي اقدام نموده است .

    در سال 1340 مدت كوتاهي مهندسي بهداشت با اداره ريشه كني مالاريا ادغام گرديد ولي بنا به دلايلي ، ادامه فعاليت واحدهاي ادغام يافته ممكن نشده و در نتيجه مجددا ً اداره كل مهندسي بهداشت مستقلا ً به كار خود ادامه داد .

   در طي سالهاي 1335-40 بعلت به وجود آمدن سازمانهاي و وزارتخانه هايي مرتبط با آب و برق مسئله تامين آب شهري از وظايف بهداري سابق منفك و به عهده وزارت آب و برق كشور گذاشته شد و بر تامين آب آشاميدني و بهسازي محيط روستاها توسط اداره كل مهندسي بهداشت تاكيد شد .

   در طي سالهاي قبل از 1340 و بعد از آن تعداد زيادي از مهندسين رشته هاي مختلف بويژه ساختمان و شيمي جهت اخذ تخصص در زمينه بهداشت و مدارك تحصيلي فوق ليسانس ، اكثرا با استفاده از بورس هاي بين المللي به خارج از كشور اعزام شدند .

   در اين‌ راستا پيرو تشكيل‌ دوره‌ كمك‌ مهندسي‌ بهداشت‌ و دوره‌ كمك‌ بهسازي‌ از اوان‌ تشكيل‌ اداره‌ مهندسي‌ بهداشت‌ به‌ همت‌ آقاي‌ دكتر فريس‌ در پاكدشت‌ ورامين‌ ، اولين‌ دوره‌ بهسازي‌ با پذيرش‌ ليسانسيه‌ هاي‌ علوم‌ (شيمي‌ ، فيزيك‌ ، زيست‌ شناسي‌ ،...) در دانشكده‌ بهداشت‌ دانشگاه‌ تهران‌ آغاز فعاليت‌ نمود ، اين‌ دوره در سال 1345 تبديل به دوره عالي بهسازي گرديد كه مدرك تحصيلي آن فوق ليسانس بود . در حال حاضر در 18 دانشگاه اقدام به تربيت نيروي انساني كارشناس در زمينه بهداشت محيط و در 26 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني نيز نسبت به تربيت كارداني بهداشت محيط اقدام مي نمايند .

   تشكيلات اداره كل مهندسي بهداشت در سال 1344 شامل ادارات آب و فاضلاب ، بهسازي (شهر و روستايي) ، هوا و محيط كار بود .

   نيروي انساني مهندسي بهداشت در سال 1344 در سطح كشور جمعا 564 نفر بود، كه در حال حاضر به استثناء كادر اداري حدودا ً 3714 نفر پرسنل تخصصي شامل 999 نفر كارشناس و كارشناس ارشد و 2815 نفر كاردان بهداشت محيط در واحدهاي بهداشت محيط سطح كشور مشغول انجام وظيفه مي باشند، از اتفاقات مهم براي اداره كل ، تصويب قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در سال 1346 بود كه زمينه اجراي قانون مندي را براي كنترل بهداشتي مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي با استفاده از ماده 13 فراهم نمود .

   در سال 1346 تامين آب آشاميدني و بهسازي محيط روستاها از وزارت بهداري به وزارت آباداني و مسكن انتقال يافت و در همين سال اداره كل مهندسي بهداشت به اداره كل بهداشت محيط تغيير نام يافت. در سال 1351 وظايف مذكور به عهده وزارت كشاورزي و پس از تشكيل وزارت تعاون به آن وزارتخانه محول گشت، در سال 1356 با مصوبه اي وظايف ياد شده مجددا به اداره كل بهداشت محيط اعاده شد كه در سال 1358 مصوبه مذكور مورد تاكيد شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت .

   اجراي پروژه هاي تامين آب آشاميدني روستاها و عمليات بهسازي محيط با پيروزي انقلاب اسلامي توسعه قابل ملاحظه اي يافت، ولي با توجه به اهميت و گسترش ساير فعاليتهاي بهداشت محيطي و لاجرم براي هماهنگ كردن تشكيلات بهداشت محيط با شبكه هاي بهداشتي و درماني كشوردر سال1369 مسئوليت تامين آب آشاميدني روستاها به سازمان جهاد سازندگي واگذار گرديد و بدينوسيله زمينه ادغام فعاليتهاي بهداشت محيط در شبكه فراهم شد.

   در سال 1374 براي تعديل نيروي انساني و كاهش ابعاد تشكيلات در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي دو اداره كل بهداشت محيط و اداره كل بهداشت حرفه اي ادغام يافتند، با ادامه روند كوچك سازي تشكيلات و واگذاري بعضي از وظايف به بخش خصوصي تفويض اختيار مسئوليت ها به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني در آذر ماه 1379 اداره كل بهداشت محيط و حرفه اي به دفتر سلامت محيط وكار و بعد از آن به مركز سلامت محيط و كار تغيير نام يافت.

   Ø      رسالت گروه مهندسي بهداشت محيط :

   Ø     آموزش جهت ارتقاي آگاهي و دانش سلامت عموم مردم جامعه

   Ø     توانمند سازي نيروي انساني شاغل در واحدهاي تابعه

   Ø     جلب مشاركت و حمايت سازمان ها ، نهادها، موسسات، شركت ها و ...درجهت پيشبرد برنامه ها و اهداف بهداشت محيط

   Ø     اجراي قوانين ، مقررات ، دستورالعمل هاي و اسناد بالادستي  بمنظور كنترل عوامل محيطي موثر بر سلامت

   Ø      اهداف برنامه عملياتي :

   -         اجراي برنامه هاي آموزشي به منظورارتقاء سطح آگاهي عمومي و دانش بهداشتي مردم

   -         اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور توانمند سازي كاركنان

   -         بازرسي، كنترل و نظارت بهداشتي بر مراكز توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي و مكان‌هاي عمومي و اماكن بين راهي

   -         اجراي طرح تشديد بازرسي از مراكز عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي و اماكن بين راهي

   -         اجراي برنامه هاي و نظارت هاي بهداشت محيطي درزمان مناسبت هاي خاص( سلامت نوروزي- مراسم ارتحال امام(ره)- نيمه شعبان- ماه مبارك رمضان ماه محرم و اربعين حسيني و ...)

   -         كنترل وضعيت صحت و سلامت متصديان و شاغلين در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي

   -         اجراي برنامه كاهش ميزان عوامل خطر زا شاخص افلاتوكسين در برنج ،گندم ، پسته و لبني در سطح عرضه

   -         نظارت و كنترل كيفي مواد غذايي

   -         پيگيري و اجراي  وظايف حوزه بهداشت درپروژه هاي مشمول پيوست سلامت

   -         ايجاد زيرساخت و بستر مناسب جهت استقرار سامانه جامع مديريت بازرسي مركز سلامت محيط و كار از سطح معاونت بهداشت دانشگاه  تا مراكز خدمات جامع سلامت شهرستان ها جهت ثبت فعاليت ها و خدمات ارائه شه توسط بازرسان بهداشت محيط در سطح استان

   -         ايجاد زيرساخت و بستر مناسب جهت استقرار سامانه بهداشت 190 از سطح معاونت بهداشت دانشگاه  تا مراكز خدمات جامع سلامت شهرستان ها جهت رسيدگي به موقع به شكايات بهداشتي شهروندان

   -         پيگيري و نظارت بر اجراي قانون ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و ساماندهي عرضه محصولات دخاني در مراكز مجاز

   -         نظارت مستمر بر وضعيت بهداشت محيط بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني دولتي و غير دولتي

   -         ساماندهي، پايش و نظارت بر مديريت بهداشت  فاضلاب بيمارستاني

   -         ساماندهي ، پايش و نظارت بر مديريت پسماندهاي پزشكي و ساير پسماندهاي وابسته

   -         كنترل كيفيت آب آشاميدني عمومي ساكنين مناطق شهري و روستايي

   -         نظارت بر بهداشت آب استخرهاي شنا و شناگاه هاي طبيعي

   -         نظارت بر دفع بهداشتي فاضلاب در مناطق شهري و روستايي

   -         نظارت بر بهداشت محيط مدارس و ساير اماكن آموزشي و تربيتي

   -         اجراي برنامه هاي آموزشي و كنترلي مرتبط با برنامه بهداشت هوا

   -         نظارت بر استفاده خانوارهاي روستايي از حامل هاي انرژي جامد

   -         ارائه خدمات مرتبط با تعيين بار بيماري هاي منتسب به آلودگي هوا

   -         پشتيباني تيم هاي عملياتي بهداشت محيط در بحران ها، شرايط اضطرار و طغيان بيماريهاي منتقله توسط آب و موادغذايي

   -         اجراي برنامه بهداشت پرتوهاي يونيزان و غير يونيزان به منظور كاهش عوارض بهداشتي ناشي از پرتوها

   -         نظارت بر بهداشت محيط روستا( بهسازي سرويس هاي بهداشتي دفع بهداشتي پسماند و فضولات دامي و...)

   -         اجراي برنامه شهر سالم روستاي سالم در مناطق  پايلوت

   -         نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش وكنترل ناقلين بيماريزا و نظارت مستمر بر فعاليت شركت هاي خدماتي مبارزه با حشرات و جوندگان

   -          راهبري و نظارت مستمر بر فعاليت آموزشگاههاي بهداشت اصناف

   -         هماهنگي با واحد هاي درون بخشي در راستاي كنترل عوامل محيطي موثر برسلامت

   Ø     اعضاي گروه  :

   نام و نام خانوادگي : مهندس رضا پيري علم

   سمت : رئيس گروه بهداشت محيط استان + پيوست سلامت

   نام و نام خانوادگي : مهندس ستايش دريكوند

   سمت : جانشين گروه وكارشناس

   برنامه هاي مورد تصدي : بهداشت پرتوهاي يونيزان و غير يونيزان- اعتبار بخشي بيمارستانها اعتبارات - مديريت درآمد حاصل از صدور كارت تندرستي و صلاحيت بهداشتي مراكز و اماكن

   نام و نام خانوادگي : مهندس عيسي بلقدر

   سمت : كارشناس سلامت محيط

   برنامه هاي مورد تصدي : بهداشت محيط مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي+ بهداشت مواد غذايي-شركتهاي خود كنترلي و خود اظهاري و دفاتر خدمات سلامت

   نام و نام خانوادگي : مهندس عليرضا قاسمي پور

   سمت : كارشناس سلامت محيط

   برنامه هاي مورد تصدي  : بهداشت آب و فاضلاب-پشتيباني و نظارت آزمايشگاه رفرانس آب استان- بهداشت محيط در شرايط اضطرار

   نام و نام خانوادگي : مهندس كتايان سليم

   سمت : كارشناس سلامت محيط

   برنامه هاي مورد تصدي : بهداشت محيط روستا - كنترل ناقلين و عوامل بيولوژيكي + سموم و مواد گندزدا + بهداشت محيط مدارس+ CBI ( شهر سالم ، روستاي سالم و توانمند سازي زنان ) + رابط آموزشي

   نام ونام خانوادگي : مهندس علي باقري

   سمت : كارشناس سلامت محيط

   برنامه هاي مورد تصدي : سامانه جامع مديريت بازرسي سلامت محيط كاهش خطر در حوادث و بلايا

   نام ونام خانوادگي : مهندس تورج محمد زاده  

   سمت : كارشناس سلامت محيط

   برنامه هاي مورد تصدي : بهداشت محيط بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني -مديريت پسماندهاي پزشكي و ويژه - برنامه جامع كنترل دخانيات + سامانه بهداشت 190

   نام ونام خانوادگي : مهندس ولي غفوري

   سمت : كارشناس سلامت محيط

   برنامه هاي مورد تصدي : بهداشت اماكن عمومي و اماكن بين راهي+ بهداشت هوا - آموزشگاههاي بهداشت اصناف- مناسبتهاي بهداشتي

   نام ونام خانوادگي : مهندس مريم كيانمهر

   سمت : كارشناس سلامت محيط

   برنامه هاي مورد تصدي : مسئول و كارشناس آزمايشگاه رفرانس آب بهداشت محيط معاونت بهداشت استان

    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 25458871 آخرین به روزرسانی: 12 مرداد 1400

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.87350678443909 seconds.
memoryUsage : 6239Kb