سه شنبه،12 مرداد 1400 English

معاونت بهداشتي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • فرم محتوا
   سلامت خانواده، جمعيت و مدارس

   معرفي گروه سلامت خانواده، جمعيت و مدارس :

   مقدمه و معرفي واحد :

   خانواده يكي از اساسي ترين اركان جامعه محسوب شده و به عنوان يك نهاد، از افراد مختلفي تشكيل گرديده است، خانواده داراي امتيازاتي است كه آن را از ديگر نهادها با تشكيلات مشابه مجزا مي سازد، يكي از اين امتيازات وجود همگوني نسبي در اعضاي آن است. اين امتياز در خانواده باعث مي شود كه اثربخشي فعاليت ها در آن با توجه به ارتباطات ذاتي كه در بين اعضاي خانواده برقرار است بيشتر و بهتر شود. بنابراين كارآيي برنامه هاي سلامت كه محور توسعه اجتماعي است در محيط خانواده افزايش يافته و موجبات اعتلاي جامعه را فراهم مي آورد. از همين رو يكي از رويكردهاي اصلي نظام سلامت برنامه ريزي مبتني بر خانواده مي باشد.

   گروه تخصصي سلامت جمعيت، خانواده و مدارس طي دو دهه گذشته مهمترين مداخلات را براي ارتقاي سلامت مادران و كودكان راهبري نموده و هم اكنون با وظائفي گسترده تر، جمعيت عام و ساختار خانواده را هدف قرار داده و ارتقاي سلامت گروه هاي سني جامعه را در قالب بسته هاي خدمات سلامت مديريت مي نمايد، بطوريكه با طراحي، سياستگزاري ، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي اولويت دار براي گروه هاي مختلف خاصه گروه هاي آسيب پذير جامعه، مادران، نوزادان، كودكان، ميانسالان و سالمندان استان اين مهم را به انجام ميرساند .

   در اين زمينه طي سال هاي گذشته، گروه سلامت جمعيت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتي به عنوان متولي امر سلامت جمعيت و خانواده با تعيين اولويت هاي سلامت و توجه به حقوق اساسي كليه آحاد مردم، از طريق سياستگزاري و برنامه ريزي با همكاري ساير گروه ها در حوزه سلامت و شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستان ها، سعي در ساماندهي و تامين سلامت خانواده ها را دارد.

    

   رسالت :

   حفظ وارتقاي سلامت خانواده مبتني بر گروه هاي مختلف سني و گروه هاي هدف ويژه در كشور

    

   اعضاي واحد:

   نام و نام خانوادگي

   سمت

   برنامه مورد تصدي

   پست الكترونيكي

    

   مولود جافريان

   مدير گروه سلامت جمعيت، خانواده و مدارس

   -

   mjaferian@yahoo.com

   زهره نقوي

   كارشناس سلامت كودكان

   سلامت كودكان

   naghavizohreh@yahoo.com

   افسانه سپهوند

   كارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

   سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

   Sepah.af@yahoo.com

   مينا رحيمي

   كارشناس سلامت مادران

   سلامت مادران

   Baran.rahimimina@gmail.com

   ليلا شريعتي

   كارشناس سلامت سالمندان وميانسالان

   كارشناس سلامت سالمندان وميانسالان

    

   Shariati5665@gmail.com

   فريده بازگير

   كارشناس مامايي

   سلامت جوانان وسلامت باروري

    

   زينب درگاهپور

   كارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

   كارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

    

   سپيده ماسوري

    كارشناس سلامت مدارس  برنامه سلامت كودكان  

    

   معرفي برنامه هاي واحد:

   1- سلامت كودكان:  اين برنامه ها با هدف تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت كودكان، كاهش بار بيماريهاي اولويت دار و مرگ و مير آنان در 6 بخش اصلي ارائه مي گردند: 

    1- مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم    2- مراقبت هاي ادغام يافته كودك بيمار   3- نظام مراقبت   مرگ كودكان 59-1 ماهه   4- ترويج تغذيه با شيرمادر   5- سلامت نوزادان   6- تكامل دوران ابتداي كودكي(ECD )

   2- برنامه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس:  اين برنامه با هدف تامين، حفظ و ارتقاي سلامت نوجوانان در قالب 3 برنامه ارائه مي گردند:   1 - سلامت نوجوانان     2- سلامت جوانان      3- مدارس مروج سلامت

   3- سلامت مادران: اين برنامه شامل ارائه خدمات مربوط به مراقبت هاي پيش از بارداري، دوران بارداري و پس از زايمان، شناسايي و پيگيري مادران پرخطر بمنظور ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و پيشگيري از مرگ هاي قابل اجتناب آنها مي باشد.

   4- برنامه باروري سالم: اين برنامه شامل آموزش به خانواده ها و زوجين در آستانه ازدواج با هدف فرزندآوري سالم از طريق مشاوره هاي بهداشتي، مشاوره ازدواج، پيگيري و ارائه خدمات پيشگيري از بارداري به گروه پرخطر، شناسايي و ارجاع زوجين نابارور و كاهش سقط القايي مي باشد.

   5- برنامه سلامت ميانسالان:  اين برنامه با هدف ارتقاء سلامت زنان و مردان ميانسال از طريق اجراي برنامه خدمات نوين سلامت ميانسالان و برنامه كاهش مرگ 70-30 سال ارائه مي گردد

   6-برنامه سلامت سالمندان: اين برنامه در قالب 2 برنامه ارائه مي گردد: 1- برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سلامت سالمندان       2-  بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي مي باشد.

   اهداف برنامه عملياتي واحد :

   1.      كاهش ميزان مرگ كودكان زير 5 سال كمتر از 12 در هزار مواليد زنده

   2.      كاهش مرگ نوزادان به كمتر از 7 در هزار تولد زنده

   3.      رشد و تكامل همه جانبه كودكان  ( ECD)

   4.      بهبود مراقبت تكاملي در بخش هاي مراقبت نوزادان

   5.      ارتقاء فعاليت فيزيكي در نوجوانان و دانش آموزان به ميزان حداقل 5% تا پايان برنامه ششم

   6.      كاهش عوامل مخاطره آميز سلامت در نوجوانان به ميزان 5% نسبت به سال پايه

   7.      افزايش پوشش مراقبت‌هاي نوجوانان (18-5 سال) به ميزان 10% سال پايه تا پايان برنامه

   8.      افزايش پوشش مراقبت‌هاي نوجوانان غير دانش آموز (18-5 سال) به ميزان 10% سال پايه تا پايان برنامه

   9.      افزايش مدارس مروج سلامت 5 ستاره به ميزان 10 درصد

   10. افزايش مدارس مروج سلامت ستاره دار به ميزان 10 درصد

   11. ارتقاي آگاهي جوانان 18 تا 29 سال در خصوص رفتارهاي سالم و پيشگيري از رفتارهاي پرخطر در جوانان به ميزان 10% نسبت به سال پايه

   12. افزايش پوشش مراقبت‌هاي جوانان (29- 18  سال) به ميزان 10% سال پايه تا پايان برنامه

   13. ارتقاء پوشش آموزش جوانان 18 تا 29 سال درراستاي ابعاد ازدواج سالم

   14. بهره‌مندي 75 درصد جمعيت تحت پوشش از مراقبت‌هاي اوليه سلامت

   15. كاهش نسبت مرگ مادران به كمتر از 15 در صدهزار تولد زنده

   16. افزايش درصد زايمان طبيعي

   17. افزايش جمعيت تحت پوشش برنامه بلوغ و سلامت باروري نوجوانان گروه هدف به ميزان 70% تا پايان برنامه

   18. افزايش بارداري هاي برنامه ريزي شده

   19. افزايش رضايتمندي از زندگي زناشويي در چارچوب سلامت باروري و جنسي به ميزان 10 درصد سال پايه تا پايان برنامه

   20. كاهش شيوع ناباروري هاي اكتسابي به ميزان 5 درصد در مقايسه با سال اول برنامه

   21. كاهش عوارض ناشي از بارداري، سقط و زايمان به ميزان 5 درصد تا پايان برنامه

   22. كاهش ميزان مرگ 30 تا 70 سال به مقدار 10 % تا پايان برنامه ششم

   23. افزايش پوشش خدمات نوين سلامت ميانسالان به ميزان 70 درصد جمعيت تحت پوشش

   24. كاهش درصد بيماريهاي شايع واگير و غير واگير در سالمندان به ميزان 5% سال پايه


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 25458739 آخرین به روزرسانی: 12 مرداد 1400

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 5.2323551177979 seconds.
memoryUsage : 6169Kb