جمعه،11 فروردين 1402 English

معاونت بهداشتي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • فرم محتوا
   واحد توسعه و تحقيق

   معرفي واحد توسعه و تحقيق معاونت بهداشتي :

   مقدمه و معرفي واحد :

   اصطلاح (‏(Research and Development  يا همان تحقيق و توسعه طبق نظر موسسه  OECD‏ كه متشكل از 30 كشور پيشرفته دنيا است، به معناي فعاليت هاي سازنده برخواسته از يك بنياد سيستماتيك است كه با هدف افزايش دانش انساني و فرهنگ اجتماعي و بهره گيري از اين دانش در كاربردهاي جديد است. افزايش رقابت و انگيزه بقاء بسياري از سازمان‌ها را برآن داشته كه فعاليت‌هاي خود را بر توليدات اساسي و توانمندي‌هاي محوري متمركز كنند كه اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوري‌هاي تكنولوژيك مي‌باشد. انجام تحقيقات در سازمان‌ها با هدف حمايت از نوآوري صورت مي‌گيرد و فعاليت‌هاي (D&R) بايد فرصت‌هاي كسب‌وكار جديدي خلق كرده و يا كسب‌وكار فعلي سازمان را متحول نمايد. همچنين شدت يافتن رقابت موجب افزايش حمايت كشورها و سازمان‌ها از فعاليت‌هاي (D&R) شده است. پيچيدگي‌هاي تحقيقات مبتني بر دانش، تكنولوژي و نوآوري و نيز پويايي كسب‌وكار و بازار، سازمان‌ها را مجبور كرده تا در حجم، مقياس، موقعيت مكاني و جهت‌گيري فعاليت‌هايشان تجديدنظر كنند.
   امروزه(
   D&R) تاثير مستقيمي بر نوآوري، بهره‌وري، كيفيت، سطح استاندارد زندگي، سهم بازار و نيز ديگر عواملي كه در افزايش توان رقابتي سازمان‌ها موثر هستند، دارد.

    

   رسالت :

   واحد توسعه و تحقيق معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي لرستان بر آن است كه با تكيه بر تجارب كارشناسان و استفاده از تكنيك هاي دانشي و مديريتي و خلق ايده هاي كار آمد و استاندارد سازي فرايندهاي كاري در راستاي ارتقا سلامت جامعه و كسب بهترين نتايج با تاكيد بر اثربخشي گام بر دارد. 

    

   اعضاي واحد:

   نام و نام خانوادگي

   سمت

   مدرك تحصيلي

   پست الكترونيكي

    

   فيروز امرايي

   كارشناس واحد تحقيق و توسعه

   كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني - MPH

   Amrai_f57@yahoo.com

   اهداف برنامه عملياتي واحد :

   1.      شناسايي مشكلات و مسائل آسيب زا و چالشهاي حوزه معاونت با همكاري واحدهاي تابعه

   2.      برنامه ريزي در راستاي توسعه كيفي و كمي خدمات بهداشتي و بهبود كيفيت فرآيندهاي بهداشتي در شبكه هاي بهداشت و درمان و واحدهاي تحت پوشش آنها.

   3.      تدوين سياستها و راهكارهاي توسعه بخش بهداشت.

   4.      تدوين راهكارهاي اجراي بهتر فعاليت هاي كاري.

   5.      پيگيري و دريافت بازخوردهاي مربوط به شاخصهاي بخش بهداشت از كليه واحدهاي تابعه معاونت بهداشتي .

   6.      تصويب، حمايت و اجراي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي در حوزه بهداشت با همكاري كميته علمي پژوهشي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه.

   شركت در جلسات مربوطه با تشخيص معاونت بهداشت.


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27666866 آخرین به روزرسانی: 10 فروردين 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 3.2920119762421 seconds.
memoryUsage : 7507Kb